LAATUjärjestelmä ohjaa Villa Katajan toimintaa

Laatujärjestelmä tukee ja selkeyttää toimintaamme

aaltoviiva

Laatujärjestelmä palvelee Lastenkoti Villa Katajan toiminnan ja palveluiden kehittämistä ja se on lastensuojelualan lainsäädännön vaatimusten ja hengen mukainen. Eri työ- ja toimintatavoilla sekä niiden kirjaamisella on tarkoituksena vastata lainsäädännöllisiin velvoitteisiin sekä palvella kasvatus- ja hoitotyön johdonmukaisuutta. Laatujärjestelmän tarkoituksena on selkeyttää työ- ja toimintaohjeita niin, että toimintamme on tehokasta, epävarmuus arjen työssä vähenee ja aikaa jää enemmän lasten kanssa olemiseen ja toimimiseen. Eri työmenetelmillä pyritään jatkuvaan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Laatutyön tarkoituksena on lisäksi vastata tulevaisuuden haasteisiin ja lisääntyvään kilpailuun alalla ja huomioida ja tiedostaa sekä vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Villa Katajan toiminnan neljä tärkeintä tavoitetta ovat:

  • Lapsen kokonaisvaltainen huomiointi ja lapsen etu

  • Henkilöstön korkea ammattitaitoisuus

  • Korkean laadun tavoittelu ja todentaminen

  • Turvallinen toiminta ja kasvuympäristö