Huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lastenkoti Villa Katajan palvelut

aaltoviiva

Lastenkoti Villa Katajassa huolehditaan lapsen hyvinvoinnista lapsen tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa lisäämme omaohjaajan työskentelyä ja muun henkilökunnan määrää, jolloin aikuisen läsnäolo lapsen elämässä on tiiviimpää. Tavoitteenamme on tukea lapsen kasvua kohti itsetietoista, vastuullista ja osallistuvaa yhteiskunnan jäsenyyttä.

Perushoiva, huolenpito ja kasvatus 

Lastenkoti Villa Katajassa perushoiva sisältää asumisen, ruuan, huolenpidon, vaatetuksen, harrastuksen sekä aikuisen läsnäolon.

Harrastukset, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys

Lastenkoti Villa Katajaan sijoitettuja lapsia tuetaan heidän vahvuuksiensa ja kiinnostuksiensa mukaisiin henkilökohtaisiin harrastuksiin. Lastenkodin lähes hehtaarin kokoinen pihapiiri on suurimmaksi osaksi luonnonvarainen ja omalle vapaalle tekemiselle ja rakentamiselle on runsaasti tilaa. Pihapiirissä on mm. mahdollisuus pelata erilaisia pallopelejä. Luvian koululle on varattu viikoittainen salivuoro (jumppa, sähly, telinevoimistelu yms.). Lisäksi luonto ja meri ovat lähellä.

 

Villa Katajassa on mahdollisuus osallistua ohjattuihin ryhmiin, leireille/retkiin, yhteisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin sekä viikoittain pidettävään yhteisötuokioon. Lapsille pyritään tarjoamaan sijoitusaikana myös elämyksiä yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Toiminnalliset, ohjatut ryhmät

 • Kasvatuksellisia

 • Suunniteltuja

 • Tavoitteellisia

 • Yhdessä aikuisen kanssa

 • Palaute ja yhteenveto

Harrastusryhmät

 • Liikuntaryhmä

 • Kädentaidotryhmä

 • Kulttuuriryhmä

 • Musiikkiryhmä

 • Itsenäistyvän nuoren taidot

Omaohjaaja on lapsen tukena ja turvana

Villa Katajassa omaohjaajan työtä ohjaavat lapsen yksilöllisyyden huomioiminen ja yhteisöhoidon periaatteet. Omaohjaaja toimii lasta koskevissa neuvotteluissa asiantuntijana. Omaohjaajan suhde lapseen toteutuu toiminnallisella ja tunnetasolla. Toiminnallinen taso toteutuu lapsen kanssa toimiessa lastenkodin arjessa. Tunnesuhteen kautta omaohjaajalla on mahdollista muodostaa ymmärrys lasta kohtaan.  Omaohjaaja valitsee lasta auttavat työmenetelmät sekä suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja koordinoi lapselle annettavaa kasvatustyötä ja hoivaa.

Omaohjaajan tehtäväkokonaisuudet ja roolit lastenkoti Villa Katajassa

 • Turvan ja erityisen huomion antaja Omaohjaaja toimii lapselle rajojen asettajana, hyväksyy lapsen, ymmärtää, ottaa vastaan heikkouden, lievittää pelkoja ja tuskaa, luo luottamusta.

 • Läheisyyden antaja Omahoitaja antaa hellyyttä, hoivaa ja lohduttaa.

 • Oikeaan aikaan auttaja Omahoitaja tarjoaa erityistä aikaa lapselle, ihmisläheisyyttä ja lapsen edun valvontaa.

 • Lapsen elämänhallinnan tukija Omahoitaja opastaa päivittäisten toimintojen toteuttamisessa, kertoo lapselle erilaista tietoa, kyselee ja kuuntelee lasta.

 • Lapsen mahdollisuuksien näkijä Paneutuu lapsen asioihin, antaa iloa ja voimaa, sallii ja on läsnä,