Vahvaa ammatillista osaamista lasten hyväksi

Kasvatustyön ammattilaiset

aaltoviiva

Lastenkoti Villa Katajassa on riittävästi pätevää ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Monet työntekijöistämme ovat olleet meillä jo useita vuosia ja henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä. Suurin osa henkilöstöstä on ollut meillä työsuhteessa vähintään 10 vuotta. Kasvatustyönohjaajistamme kuudella on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutason tutkinto tai muu korkeakoulututkinto. Lisäksi vahvuudestamme löytyy lähihoitaja sekä lasten- ja nuorten erityisohjaaja. Kaikilla kasvatustyönohjaajillamme on takanaan sekä lastensuojelualan että lasten- tai nuortenpsykiatrisen hoitotyön osaamista ja työkokemusta. Lisäksi osaamista löytyy eri harrastuksista ja niiden ohjaamisesta.

 

Työyhteisömme tarjoaa vahvaa terveyden- ja sosiaalialan ammatillista osaamista. Varmistamme jatkuvan koulutuksen ja työnohjauksen henkilökunnalle. Lastenkoti Villa Katajan henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus ja salassapito. Koko henkilökunta on saanut MAPA-koulutusen (Management of Actual or Potential Aggression), jonka menetelmiä hyödynnetään aggression ja väkivallan kohtaamistilanteissa. Näin takaamme Lastenkoti Villa Katajan laadukkaan toiminnan.

Lastenkoti Villa Katajan henkilöstö

Seija

 • Villa Katajassa vuodesta 2006

 • Sairaanhoitaja AMK, psykiatrinen hoitotyö, perhehoitotyö, yo-merkonomi, nepsy koulutus, voimauttava valokuvaus

 • Toimitusjohtaja, yrittäjä, hallituksen jäsen, palo- ja turvallisuusasiat, kiinteistön huolto

 • Kasvatustyönohjaaja, omaohjaaja

 • Harrasteryhmät Kuvataide, kulttuuri, luonto

Piia

 • Villa Katajassa vuodesta 2006

 • Sosionomi AMK, seksuaalineuvoja, SILTA-ohjaaja

 • Yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja, asiakastiedot, palo- ja turvallisuusasiat, laatupäällikkö

 • Kasvatustyönjohtaja, omaohjaaja

 • Harrasteryhmät Ratsastus, liikunta

Kalle

 • Villa Katajassa vuodesta 2006

 • Sosionomi AMK

 • Kasvatustyönohjaaja, omaohjaaja

 • Työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytysvastuu

 • Harrasteryhmät Musiikki, rummut, soittamisen alkeiden ohjaus, liikunta

Kirsi

 • Villa Katajassa vuodesta 2007

 • Sosionomi AMK, ekonomi

 • Kasvatustyönohjaaja, omaohjaaja

 • Tietotekniikkavastuu, jälkihuolto

 • Harrasteryhmät Leipominen

Tomi

 • Villa Katajassa vuodesta 2010

 • Erityisopettaja

 • Kasvatustyönohjaaja

 • Harrasteryhmät Teatteri, liikunta

Leena

 • Villa Katajassa vuodesta 2010

 • Lähihoitaja, SILTA-ohjaaja, suurtalousemäntä

 • Kasvatustyönohjaaja, omaohjaaja, lääkevastuu

 • Harrasteryhmät Kotitalous, liikunta kaikissa muodoissa, tanssi erityisvahvuutena

Kristiina

 • Villa Katajassa vuodesta 2021

 • Sosionomi AMK, nepsy valmentaja

 • Kasvatustyönohjaaja, omaohjaaja

 • Harrasteryhmät Liikunta, kutominen

Krista

 • Villa Katajassa vuodesta 2021

 • Kasvatustieteen maisteri, sosionomi Tampereeen yliopisto

 • Kasvatustyönohjaaja

 • Harrasteryhmät Ratsastus, retkeily