Vahvaa ammatillista osaamista lasten hyväksi

Kasvatustyön ammattilaiset

aaltoviiva

Lastenkoti Villa Katajassa on riittävästi pätevää ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Monet työntekijöistämme ovat olleet meillä jo useita vuosia ja henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä. Suurin osa henkilöstöstä on ollut meillä työsuhteessa vähintään 10 vuotta. Kasvatustyönohjaajistamme kuudella on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutason tutkinto tai muu korkeakoulututkinto. Lisäksi vahvuudestamme löytyy lähihoitaja sekä lasten- ja nuorten erityisohjaaja. Kaikilla kasvatustyönohjaajillamme on takanaan sekä lastensuojelualan että lasten- tai nuortenpsykiatrisen hoitotyön osaamista ja työkokemusta. Lisäksi osaamista löytyy eri harrastuksista ja niiden ohjaamisesta.

 

Työyhteisömme tarjoaa vahvaa terveyden- ja sosiaalialan ammatillista osaamista. Varmistamme jatkuvan koulutuksen ja työnohjauksen henkilökunnalle. Lastenkoti Villa Katajan henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus ja salassapito. Koko henkilökunta on saanut MAPA-koulutusen (Management of Actual or Potential Aggression), jonka menetelmiä hyödynnetään aggression ja väkivallan kohtaamistilanteissa. Näin takaamme Lastenkoti Villa Katajan laadukkaan toiminnan.

Lastenkoti Villa Katajan henkilöstö

Tietoja päivitetään

Avoimet työpaikat

Kiinnostaako sijaisuudet tai osa-aikainen työ meillä?
Ota yhteyttä Seija Takalaan ja kysy lisää puh. 044 013 1299.