Turvallinen kasvuympäristö, ymmärrys lasta kohtaan, selkeät rajat ja arjen ennakoitavuus

Lastenkoti Villa Katajan toiminta

aaltoviiva

Lastenkoti Villa Katajan toiminta perustuu turvallisen ja kodinomaisen kasvuympäristön tarjoamiseen. Keskeistä kasvatuksessa ovat ymmärrys lasta kohtaan, selkeät rajat ja arjen ennakoitavuus. Yhdessä ammattitaitoisten ohjaajien kanssa opetellaan selviytymään hyvistä ja huonoista hetkistä tulevaisuuteen luottaen. Tarjoamme lapselle selkeää arjen struktuuria, ennakoitavuutta ja jatkuvuutta.

 

Lastenkodin henkilökunnan, kasvatustyönohjaajien ja omaohjaajan työtä ohjaavat lapsen yksilöllisyyden huomioiminen ja voimavarojen tukeminen. Lapsen toiveita kuullaan ja otetaan huomioon henkilökohtaisen harrastuksen valinnassa, oman huoneen sisustamisessa ja muissa arkisissa hankinnoissa ja toimissa.

 

Lapsen perhe ja läheiset otetaan lapsen edun mukaisesti mukaan lapsen arkeen. Lapsen yhteydenpitoa vanhempiin ja läheisiin tuetaan monella tavalla. Vanhemmilla ja sukulaisilla on mahdollisuus tarvittaessa yöpyä Villa Katajan piharakennuksessa. Lapsen yhteydenpidon lisäksi omaohjaaja on säännöllisesti yhteydessä lapsen läheisiin.

Koulunkäynti

Luvian yhtenäiskoulu sijaitsee 2,5 km päässä kirkonkylän keskustassa. Kunta on panostanut erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. Tarvittaessa lastenkodissa on myös mahdollisuus lyhytkestoiseen kotiopetukseen. Keskeisiä toimintaperiaatteitamme on tukea lapsen kasvua kohti itsetietoista, vastuullista ja osallistuvaa yhteiskunnan jäsenyyttä.

 

Tuemme lapsen voimavaroja siihen, että hän kykenisi käymään koulua lastenkodin ulkopuolella. Lapsen verkostoituminen koulukavereihin ja muuhun ympäristöön on tärkeää. Näin syrjäytymisriski pienenee kavereiden ja harrastusten myötä. Lapsi saa palautetta koulusta, kannustusta ja usko omaan arjen hallintaan kasvaa. Kokemuksemme mukaan kaikille lapsille tulee tarjota mahdollisuus koulunkäyntiin lastenkodin ulkopuolella. Lapsen piilevät kyvyt pääsevät esille koulutyössä, kun arki on rauhallista ja ennakoitavaa.

 

Peruskoulun jälkeen jatko-opiskelupaikkoja löytyy lähikaupungeista (Pori 20 km ja Rauma 35 km). Ne tarjoavat monipuolisen kouluverkoston hyvien ja lyhyiden kulkuyhteyksien päässä.